Sociaal-Verzekeringsrecht

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, SVB of de Gemeente in het geval van:

  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA)
  • Ziektewetuitkering (ZW)
  • Werkloosheidsuitkering (WW)
  • AOW-pensioen (AOW)
  • Uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden wet (ANW)
  • Uitkering op grond van de Toeslagenwet (TW)
  • Bijstandsuitkering (PW)?

Zaanse Meesters advocaten staan u bij in bezwaar, beroep en zelfs in hoger beroep.

Onze advocaat partners mr. M.B. (Michael) Chylinska en mr. S.L. (Sohan) Sarin kunnen u bijstaan op dit rechtsgebied.