Ons Team

Zaanse Meesters Advocaten wordt gevormd door onderstaande advocaten. Elk van hen gespecialiseerd in meerdere rechtsgebieden.

Mr. M.B. Chylinska

Mr. M.B. Chylinska is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in 2010 met als specialisatie het privaatrecht en heeft na zijn studie enkele jaren als jurist gewerkt. Gedurende die eerste jaren heeft mr. Chylinska tevens een juridisch kantoor opgebouwd waardoor hij zich goed kan verplaatsen in de ondernemer en alle bijkomende aspecten.

Sinds 2014 is mr. Chylinska advocaat en sinds 2016 partner-ondernemer. Als advocaat is mr. Chylinska werkzaam binnen de algemene rechtspraktijk en heeft hij zich gespecialiseerd in het familierecht, arbeidsrecht en strafrecht. Ook staat hij veelvuldig ondernemers bij.

Mr. Chylinska voert een brede advies- en procespraktijk en is vaak te vinden in de rechtszaal. Voor zijn cliënten werkt hij oplossingsgericht en creatief.

Tevens is Mr. Chylinska in te schakelen als mediator op verschillende rechtsgebieden.

Kijk voor meer informatie op de Mediation pagina.

E-mail: chylinska@zaansemeesters.nl

Mr. S.L. Sarin

Mr. S.L. Sarin is in 2000 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en in 2002 beëdigd als advocaat.

Mr. Sarin staat zowel bedrijven als particulieren bij en gaat uit van een “no-nonsense” aanpak. Daarbij stelt mr. Sarin dat het belangrijk is om cliënten zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over hun positie zodat weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden en hun belangen kunnen worden behartigd.

Door jarenlange juridische ervaring weet mr. Sarin snel hoofd- en bijzaken te scheiden. Hierdoor is het mogelijk vlot en doeltreffend te handelen.

Ten aanzien van schriftelijke en mondelinge handelingen: “Zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk”.

E-mail: sarin@zaansemeesters.nl

Mr. J.A.C. Bruin

Is in 1983 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is hij gaan werken in de verzekeringsbranche bij verschillende verzekeraars. In eerste instantie is hij begonnen als schadecorrespondent en letselschadebehandelaar. Vervolgens heeft mr. Bruin diverse management- en directiefuncties bekleed. Rode draad door deze functies was daarbij de verantwoordelijkheid voor de schadeafhandeling en meer in het bijzonder de letselschadebehandeling. In 2010 vond mr. Bruin het tijd worden voor een nieuwe uitdaging en is hij overgestapt naar de advocatuur. In de verplichte stageperiode is hij gestart als stagiair-ondernemer, hetgeen betekent dat hij direct is begonnen met het opbouwen van een eigen praktijk.

Op het gebied van letselschade heeft mr. Bruin in 2011 de Grotius Specialisatieopleiding Personenschade afgerond en daarbij is hij lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Bovendien is hij ook lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, de Vereniging voor Aansprakelijkheids-en Schadevergoedingsrecht en van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Naast bovengenoemde rechtsgebieden houdt mr. Bruin zich ook bezig met de algemene praktijk (onder andere arbeidsrecht, huurrecht, verbintenissenrecht en consumentenrecht) en adviseert hij het MKB bij juridische kwesties.

E-mail: bruin@zaansemeesters.nl

Mr. T.C. Cijntje

Per februari 2023 is mr. T.C. Cijntje beëdigd als advocaat en verbonden aan de maatschap. Zij zal zich focussen op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

In 2022 voltooide Mr. T.C. Cijntje de Master Aansprakelijkheid & Verzekering aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In dat kader liep zij stage bij een grote verzekeraar in Rotterdam en een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam.

Door haar werkzaamheden als paralegal op verschillende advocatenkantoren heeft zij in de afgelopen jaren veel relevante werkervaring opgedaan binnen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. In het bijzonder heeft mr. Cijntje zich gespecialiseerd in het letselschaderecht. Het mooie aan dit rechtsgebied is dat zij haar cliënten in de meest kwetsbare periode van hun leven bij kan staan en daarbij een positieve bijdrage kan leveren aan hun herstel. Naast het menselijke aspect, spreekt het juridisch debat op het scherpst van de snede haar aan. Creativiteit en flexibiliteit zijn eigenschappen die zij graag inzet om de belangen van haar cliënten maximaal te kunnen behartigen.

E-mail: cijntje@zaansemeesters.nl
Tel. 06-13 224 533

Rechtsgebiedenregister

De genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

–              mr. M.B. Chylinska staat geregistreerd op Algemene praktijk, strafrecht en personen- en familierecht.

–              mr. S.L. Sarin staat geregistreerd op sociaal-zekerheidsrecht en strafrecht

–              mr. J.A.C. Bruin staat geregistreerd op burgerlijk procesrecht, letselschaderecht en verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

De advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten Noord-Holland.

mw. M. Blaszczyk

Het secretariaat wordt gedreven door mw. M. (Monika) Blaszczyk. Monika volgt tevens een juridische opleiding en heeft de ambitie om straks ook de toga aan te trekken.

E-mail: info@zaansemeesters.nl