Letselschade

De kans dat iemand een ongeluk overkomt is klein. In de meeste gevallen loopt het gelukkig  met een sisser af en valt de schade mee. Dit is echter niet altijd het geval.
Een ongeval in het verkeer of op het werk kan ernstig letsel tot gevolg hebben en op zo’n moment staat iemands leven volkomen op zijn kop. Indien een ander hiervoor
aansprakelijk is dient deze de schade te vergoeden. Veelal zal in zo’n situatie het slachtoffer benaderd worden door een schaderegelaar van de verzekeraar van de
aansprakelijke partij, die de opdracht heeft gekregen de schade te regelen.

Het slachtoffer wordt in die situatie geconfronteerd met vele onzekerheden en komt voor vele vragen te staan. Hoe moet het met het werk of bedrijf? Zal er sprake zijn
van algeheel herstel? Is het verstandig om de verzekeraar inzage te geven in medische gegevens? Wat mag de verzekeraar allemaal vragen? Wat is een redelijk voorschot?
Is de aangeboden regeling redelijk? Veel vragen, weinig antwoorden. Onze ervaren advocaten staan u onder andere bij op het gebied van:

  • Verkeersongevallen
  • Bedrijfsongevallen
  • Medische aansprakelijkheid

De advocaten mr. J.A.C. Bruin en mr. T.C. Cijntje kunnen u bijstaan op dit rechtsgebied.