Po Polsku

Dofinansowanie do adwokata

Prawnicy z kancelarii Zaanse Meesters uważają, iż adwokatura, zajmująca szczególną pozycję, powinna być zaangażowana społecznie. Wyraża się to w tym, że Zaanse Meesters Adwokacii udzielają porad nie tylko osobom majętnym, ale także tym, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji finansowej.

Osoby fizyczne o niskich dochodach i niewielkim majątku mogą się ubiegać o częściowe pokrycie kosztów pomocy prawnej (przydzielenie adwokata z urzędu).

Polska informacja

Prowadzimy kancelarię ogólną, co oznacza, że zajmujemy się prawie każdą dziedziną prawa. Prawnicy udzielają porad osobom fizycznym i firmom w Niderlandach oraz za granicą. Reprezentują oni klientów we wszystkich instancjach (sądowych) w Niderlandach.

Prawnicy specjalizują się w:

 • Prawie osobowym i rodzinnym (na przykład w sprawach o alimenty, rozwód, opiekę, uzgodnieniach dotyczących kontaktów z dzieckiem.
 • Prawie ubezpieczeń społecznych (na przykład w sprawach o zasiłek socjalny, chorobowy, z tytułu niezdolności do pracy)
 • Prawie administracyjnym (pozwolenie na budowę lub przebudowę obiektu)
 • Prawie umów (na przykład w sporządzaniu i ocenianiu umów oraz warunków ogólnych i warunków dostawy, dotrzymywaniu umów)
 • Sciąganiu należności w kraju i za granicą
 • Egzekucji i zajęciu mienia (na przykład ustalenie odpowiedzialności, uchylenie zajęcia, porady i doradztwo w zakresie dokonania zajęcia celem zabezpieczenia roszczenia)
 • Prawie budowlanym (na przykład wady, odpowiedzialność)
 • Prawie bankowym i prawie papierów wartościowych
 • Prawie pracy (na przykład rozwiązanie umowy, zwolnienie, wypowiedzenie umowy, klauzula o zakazie konkurencji i powiązaniach handlowych, odpowiedzialność pracodawcy)
 • Prawie najmu (na przykład sporządzanie i ocena umów najmu, spory dotyczące rozwiązania umowy, uciążliwości, podnajem, wady, substytucja, wysokość czynszu)
 • Prawie ubezpieczeniowym (na przykład szkody, składki)
 • Prawie odpowiedzialności cywilnej (czyn niedozwolony)
 • Uszkodzeniach ciała
 • Prawie karnym
 • Prawie o cudzoziemcach (na przykład zakaz wjazdu, naturalizacja, pozwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt)

Twój Adwokat I Mediator

Osobą kontaktową dla polskich klientów w Zaanse Meesters jest mec. M. B. (Michael) Chylinska. Michael ukończył w 2010 roku studia na Uniwersytecie w Amsterdamie (w zakresie prawa prywatnego). Po trzech latach pracy jako prawnik w lutym 2014 roku Michael został zaprzysiężony jako adwokat. Michael biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie. Zajmuje się przede wszystkim praktyką ogólną w sprawach cywilnych.

Kontakt Serwis Klienta.

Zapraszamy na spotkanie

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe Zaanse Meesters Advocaten

 

Pieter Ghijsenlaan 24 D

1506 PV Zaandam

Telefoon: 075-2400079

Fax: 085-8080353

e-mail: info@zaansemeesters.nl

KvK: 81932456