Strafblad ?

De officiële benaming voor het strafblad is “uittreksel justitiële documentatie”.

Welke delicten worden geregistreerd in het uittreksel justitiële documentatie?

Misdrijven en overtredingen.

Wordt elke overtreding geregistreerd?

Alleen als u een strafbeschikking heeft gekregen waarbij de boete hoger is dan € 100,-.

Van wie worden de gegevens geregistreerd?

Van natuurlijke personen boven de twaalf jaar en rechtspersonen.

Welke gegevens worden er geregistreerd?

Alle beslissingen die door het openbaar ministerie of de rechter zijn genomen, met uitzondering van:

De beslissing tot niet vervolgen omdat de betrokken persoon ten onrechte als verdachte is aangemerkt.

De beslissing tot niet vervolgen na vaststelling van een rechtmatige geweldsaanwending van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren.

Daarbij worden alle details ten aanzien van een zaak genoteerd zoals datum van de uitspraak, parketnummer etc.

Ik heb een strafbeschikking geaccepteerd, wordt dit ook geregistreerd?

Ja, u heeft dan een strafblad. U kunt wel binnen veertien dagen na het accepteren van de strafbeschikking in verzet door een brief te schrijven naar het OM waarin u aangeeft het alsnog niet eens te zijn met de strafbeschikking.

Als ik ben vrijgesproken word dat ook geregistreerd?

Alle beslissingen worden geregistreerd dus ook als de rechter iemand vrijspreekt of als het OM besluit om niet te vervolgen (te seponeren) om een andere reden dan hiervoor genoemd.

Waar komen de gegevens vandaan?

De gegevens kunnen uitsluitend afkomstig zijn van het openbaar ministerie, de gerechten, buitenlandse gerechten,  Onze Minister, het Centraal Justitieel Incassobureau en opsporingsambtenaren (artikel 10 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens).

Hoe lang blijf ik een strafblad houden?

Dit hangt af of er sprake is van een misdrijf of overtreding.

Misdrijf

Bij een misdrijf worden de gegevens twintig, dertig of tachtig jaar bewaard.

Twintig jaar in gevallen van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van minder dan zes jaar is gesteld.

Dertig jaar in gevallen van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld.

Tachtig jaar in zaken waar spraken is van zedenmisdrijven ten aanzien van kinderen zoals ontucht en verspreiding van kinderporno.

Overtreding

Bij een overtreding worden de gegevens vijf of tien jaar bewaard.

Tien jaar als er sprake is als er een transactie of uitspraak is geweest waarbij een vrijheidsstraf, een taakstraf is opgelegd dan wel aan een rechtspersoon een geldboete van de derde categorie of hoger is opgelegd. In alle andere gevallen blijven de gegevens vijf jaar bewaard.

Kan iedereen mijn strafblad opvragen, bijvoorbeeld mijn werkgever?

De gegevens kunnen niet aan iedereen worden gegeven. Een “gewone” werkgever kan de gegevens niet opvragen. In het “Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens” wordt geregeld wie de gegevens kan opvragen. In het algemeen betreft het onderdelen van de overheid zelf. Uitzonderingen zijn het hoofd van de Dienst Bedrijfsbeveiliging van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV, de directeur van SAGEM Identification BV, de directeur van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV, de President van De Nederlandsche Bank N.V., de directeur van Joh. Enschedé Facilities BV en de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.

Kan ik zelf mijn strafblad inzien?

Het is een persoonlijk recht van de geregistreerde om inzage te krijgen. Dit kan worden gedaan doormiddel van een schriftelijk verzoek bij de Justitiële Informatiedienst. U wordt vervolgens schriftelijk geïnformeerd wanneer de gegevens kunnen worden ingezien bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het gebied waar u woonachtig bent. Meer informatie vindt u op de site van de Justitiële Informatiedienst (link opent in een nieuw tabblad).