Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht bestrijkt de regels die betrekking hebben op de rechtspositie van vreemdelingen. De regels hebben betrekking op de toegang, verblijf en verwijdering van vreemdelingen. Omdat het vreemdelingenrecht betrekking heeft op de relatie tussen de overheid en burgers valt het vreemdelingenrecht onder het bestuursrecht. Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit of een nationaliteit bezit die daarmee gelijk gesteld wordt.

Het vreemdelingenrecht valt uiteen in twee hoofdgebieden: het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht.

Bij asielrecht gaat het om vreemdelingen die bescherming zoeken van een staat omdat zij om veiligheidsredenen niet terug kunnen keren naar hun eigen land. Het reguliere vreemdelingenrecht bestrijkt alle gebieden die niet tot het asielrecht horen.

Wanneer u een negatief besluit hebt ontvangen van de IND of Visadienst is het van belang dat u zich in de bezwaarfase en eventuele beroep fasen zich bij laat staan door een deskundige. Zorg ervoor dat u op tijd om bijstand vraagt. De meest gangbare termijn voor het maken van bezwaar is vier weken. Maakt u niet op tijd bezwaar of tekent u niet op tijd beroep aan dan staat de beslissing vast.

De advocaat  mr. S.L. Sarin kan u bijstaan op dit rechtsgebied.